Min erfarenhet är att sången är ett kraftfullt verktyg för att utvecklas som människa. Att sjunga är att öppna upp en kanal för hela dig att komma till uttryck och frisätta många välgörande välmåendesubstanser.
Av egen erfarenhet vet jag att sång kan hjälpa vid en rad kroppsliga och själsliga besvär såsom värk, stress, ångest och depressiva besvär.

Sång och musik är enligt forskning en universalmedicin. Regelbundet sjungande kan vara en stor källa till välmående på många plan. Samtidigt som det parasympatiska nervsystemet aktiveras och skapar välmående så kan man bearbeta saker man varit med om djupare med hjälp av sång och utvecklas känslomässigt-intellektuellt-kreativt-konstnärligt-andligt.

Ovan nämnda fenomen utgår jag ifrån när du önskar fokusera på ”SÅNG FÖR SJÄLSLIG BALANS & HÄLSA”. De  övningar och det metodtänk jag presenterar i Marimetodenfördjupar den generella välgörande effekt som sång har.

Väljer du att börja med ovan inriktning kan du även i valfri omfattning välja att plocka in delar av mitt andra fokusområde
”UTVECKLA DITT SÅNGUTTRYCK”