★ Sång-låtskrivande-samtal

Här använder vi text/låtskrivandet och att sjunga sina egna låtar samt en stunds samtal som terapeutisk metod för att bearbeta saker som hänt samt hitta styrka och mod för att gå vidare med högre grad av självkännedom och självkänsla.