”Sångresan” Augusti 2017 – Ett nytt sätt att utforska dina potentialer

Posted · Add Comment

Om ”Sångresan” Augusti 2017 

Denna kurs kommer att vara fyra träffar under en tvåveckorsperiod i sommar. 19 och 22 juni samt 28 och 29 juni. Vi kommer att djupdyka ner i min metod för kroppsligt/själsligt välbefinnande och konstnärligt utforskande. Denna metod går ut på att med hjälp av olika frigörande rörelse/röst-övningar, flödesskrivning av text utifrån det som dyker upp efter rörelse/röst-passet och även stämsångimprovisation, Sång av enkla sånger som vi laborerar med samt sångmeditation, komma djupare in i såväl kroppen, musikaliteten, skapandet och känslokontakten och på så sätt få en stark terapeutisk verkan

Sångresan är en kurs som handlar om att upptäcka att sång och röstutforskande kan vara starkt läkande. Vi går in i en process där vi under två timmar sjunger och låter (ibland i rörelse) för att hitta styrka, fokus, kännas vid vår rädsla eller osäkerhet, glädje, sorg. Ja man kan få tag i alla mänskliga aspekter genom ett djuplodande sång/röstarbete.

Du kan vara på vilken sångnivå som helst för att delta i denna kurs. Du behöver bara ta med dig mod att våga sjunga i en grupprocess. Under de två sångtimmarna går vi igenom ett antal delmoment av olika karaktär för att skapa en dynamisk ”resa”.
// Mari Åkerblom

————————-
TILLFÄLLEN: Lördag 19 och söndag 20 Augusti samt lördag 26 och söndag 27 Augusti.
————————-
PRIS: 1000 kr för fyra sessioner
————————-
ANMÄLAN: Kontinuerlig kursstart. Max sex deltagare per tillfälle. 

INFON KOMMER FRÅN DENNA SIDA –>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.